Телефони за допълнителна информация и заявки:

06124/2059
0889/42-89-68 г-н Пенчев
0888/20-60-98 г-н Димитров
0888/20-60-99 г-н ЦоневЕлектронна поща:

Ritaplast@abv.bg

Вашият e-mail:

Име:

Съобщение: